+34 96 633 71 35
·WhatsApp·

19 May 2015

HISTÓRIA DEL R.C.D. MALLORCA (1916-2004)

/
Posted By
/
Comments0


ISBN: 978-84-96376-16-8
Editorial: EDICIONS DOMCUMENTA BALEAR
Sinopsis: El RCD Mallorca té una história per contar, perquè já té una edat respectable i una vida plena d’esdeveniments. El nostre Club vá néixer el llunyà 1916, en uns anys difícils en quê, mentre Europa persistia en Ia Gran Guerra, Espanya era una potência neutral que tenia temps de pensar fins i tot en el futbol. El volum que teniu a lês mans ens il-lustra sobre els mês diversos capítols de Ia história mallorquinista. Parla d’anys diffcils, i també deis dies de glória que ens ha tocat viure. És un extens relat capitulai que vá dês d’abans de néixer l'”Alfonso” fins ais darrers díes de Ia temporada 2003/04. Aquest llíbre és, sóbretot Ia história de lês emodons vermellenques, Ia história d’una gran iHusió coMectiva i el record permanent de Ia dificultai que representa dur endavant una empresa que mou mileis d’aficíonats, aflicte permanent per manterá l’equilíbri entre el desig i Ia realitat. “. (del prólogo de Mateu Alemany). En catalán…. ”

Open chat
Saludos de Alto Rendimiento:

Para información sobre los cursos y másteres ONLINE, puede contactarnos por aquí.

Asegúrate de haber completado el formulario (azul) de información del curso/máster.

Gracias!