+34 96 633 71 35
·WhatsApp·

21 Feb 2012

Estudi sobre els hàbits dels xiquets i la rellevància a la seua salut

/
Posted By
/
Comments0
/

A continuació es mostra un estudi d’investigació que tracta de comprovar si els hàbits diaris dels xiquets i els esports realitzats habitualment tenen alguna repercussió en la flexibilitats dels músculs implicats a la cadena muscular posterior i al seu IMC, i per tant, a la seva qualitat de vida.

Autor(es): Jose Martinez
Entidades(es):
Congreso: II Congreso del Deporte en Edad Escolar
Valencia 26 – 28 de Octubre de 2011
ISBN: 978-84-939424-0-3

Estudi sobre els hàbits dels xiquets i la rellevància a la seua salut

Introducción

A continuació es mostra un estudi d’investigació que tracta de comprovar si els hàbits diaris dels xiquets i els esports realitzats habitualment tenen alguna repercussió en la flexibilitats dels músculs implicats a la cadena muscular posterior i al seu IMC, i per tant, a la seva qualitat de vida.
Així doncs, s’han testat dos grups d’uns dotze xiquets de segon cicle de primària que realitzen diferents activitats físiques extraescolars, o que no en realitzen ninguna, tenint a més, diferents càrregues esportives.

Materials i mètodes

Material: Una cadira i una cinta mètrica de 25 cm. amb precisió de millimetres. Mètode d’aplicació: El mètode per a realitzar aquest estudi de flexibilitat és una modificació del mètode “Sit and Reach”, on els alumnes han de collocar-se en posició de bipedestació, descalgats sobre una cadira amb els dits dels peus a la punta d’aquesta. Els resultats s’anoten sobre el 0, que és la linia que marca la cadira amb els peus, passant a tindre resultats positius si les mans s’apropen al sòl i negatius si s’allunyen.

Resultats i conclusions

No s’ha establit una relació entre la flexibilitat dels xiquets i la seua IMC, ja que es donava què el fet de tenir més o menys flexibilitat i el tindre un IMC més elevat o menys, era totalment independent. Però tan sols un xiquet donava un resultat a l’IMC per damunt d’allò que es considera saludable per a la seua edat.

Els xiquets amb major flexibilitat a la cadena posterior son els xiquets que la treballen a l’inici d’algunes sessions, i durant el transcurs d’algunes classes, d’Educació Física. Podem dir que la realització d’esport extraescolar millora la flexibilitat dels músculs de la cadena muscular posterior, afirmant que és recomanable realitzar esport per a millorar la flexibilitat a l’edat compresa entre 8 i 10 anys

Leave a Reply

Open chat
Saludos de Alto Rendimiento:

Para información sobre los cursos y másteres ONLINE, puede contactarnos por aquí.

Asegúrate de haber completado el formulario (azul) de información del curso/máster.

Gracias!